B

E

A

C

D

G

F

I

H

Inflyttning

Enligt hyreslagen har man tillträde till den nya lägenheten från kl 12.00 den första vardagen efter månadsskiftet. Det är alltid det juridiska datumet som gäller om inte något annat överenskommits.

Om du önskar flytta in tidigare måste en överenskommelse först träffas mellan dig och den utflyttande hyresgästen. Den utflyttande hyresgästen måste också i god tid lämna in en fullmakt till Vidingehem som styrker överenskommelsen.

Nycklar till lägenheten kvitteras ut på Vidingehems kontor. Hyran ska då vara betald. Inflyttande hyresgäst erhåller en kopia på besiktningsprotokollet, där framgår vad som är noterat vid besiktningen.

Läs även Hyresinbetalning.

Här finns fullmakt för tidigare inflyttning

Här finns en fullmakt för utkvittering av nycklar

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J