B

E

A

C

D

G

F

I

H

Direktbyte

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Detta är en möjlighet då det finns beaktansvärda skäl för byte.

Godtagbara skäl för direktbyte av bostad är förändringar i familje- ekonomi eller arbetssituation. Du måste dessutom kunna styrka dina skäl. Båda bytesparterna måste uppfylla kraven för direktbyte.

Avsikten med bytet ska vara att bo permanent i den nya bostaden. Notera även att bilplatser och garage med separata avtal inte ingår i ett direktbyte.

Din aktuella kötid på Boplats nollas i samband med att direktbytet genomförs.

Mer information om hur du kan göra ett direktbyte finns på Bytestorget.

Vill du annonsera ut din bostad på bytestorget så gör du det via hyresgästsidorna. För att annonsera din lägenhet måste du ha ett gällande hyresavtal som varat i minst 6 månader.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J