B

E

A

C

D

G

F

I

H

Direktbyte

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte.

För att byta bostad genom direktbyte måste skälen vara förändringar i familjeekonomi eller arbetssituation. För att bytet ska godkännas måste beaktansvärda skäl finnas och du måste kunna styrka dina skäl. Båda bytesparterna ska uppfylla kraven.

Avsikten med bytet ska vara att bo permanent i den nya bostaden. Bilplatser och garage med separata avtal ingår inte i ett direktbyte.

För direktbyte kontakta vår Bobutik på telefon 0470-70 17 70 eller via e-post info@vidingehem.se

 

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J