B

E

A

C

D

G

F

I

H

Tält

Permanent uppställning av partytält är inte tillåten. Partytält tillåts endast under kortare perioder när man exempelvis skall ha fest, under maximalt ett par dagar före/efter det aktuella datumet. Tältet ska då vara placerat inom den egna tomtytan. För placering på allmän eller gemensam mark ska samråd alltid först ske med Vidingehem, som är markägare och därmed ansvarig.

Vill du ställa upp en paviljong på din uteplats/egna tomtdel ska det göras i samråd med Vidingehem och godkännande sker från fall till fall och med hänsyn till fastighetens och tomternas utformning.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J