B

E

A

C

D

G

F

I

H

Bostadsanpassning

Du vet väl att det finns möjlighet att ansöka om bidrag för att anpassa din lägenhet om du på grund av ett funktionshinder behöver ändra något i ditt boende för att kunna leva ett självständigt liv?

 

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J