B

E

A

C

D

G

F

I

H

Motorfordon i bostadsområdena

Motorfordonstrafik inom bostadsområdet är förbjuden.

För tryggheten och säkerheten för barn i området får bilar, motorcyklar och mopeder endast i undantagsfall köra in på gården. Detta gäller i första hand för den som är rörelsehindrad eller om man tillfälligtvis har en tung last. Mopeder ska ha motorn avstängd och ledas inom området.

Lämnar du ditt fordon på gården i mer än tio minuter, så betraktas det som en felparkering. Parkering på tomtmark är inte tillåten annat än på markerad parkeringsplats.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J