B

E

A

C

D

G

F

I

H

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är antagen av styrelsen 2011-05-18. 

"Vidingehem AB medverkar i Växjö kommuns arbete för en långsiktig hållbar utveckling. 

Vi arbetar för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, freoner, kemikalier och transporter. 

Vi höjer medvetenheten kring miljöfrågorna hos alla medarbetare genom att ta fram rutinbeskrivningar som tydliggör och styr miljökraven i verksamheten. 

Vi beskriver våra miljökrav gällande entreprenörer och leverantörer i Vidingehem AB:s Bygghandbok. 

Vi följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter som verksamheten berörs av. 

Vidingehem AB utvärderar fortlöpande företagets insatser inom miljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga miljöarbetet."

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J