B

E

A

C

D

G

F

I

H

Miljöhus

Vidingehem har byggt miljöhus för källsortering i nästan alla bostadsområden och följer kontinuerligt utvecklingen inom hantering/sortering av avfall.

Källsorteringen innebär att hyresgästerna kan sortera sitt avfall i ett antal olika fraktioner i miljöhusen. Vi sänker i dagsläget därmed det soptippsdeponerade avfallet med cirka hälften och återvinner glas, plåt, plast och papper som går till industrin.

På detta sätt drabbas inte Vidingehem i lika stor utsträckning av de ökade sophanteringskostnaderna, vilka i sin tur skulle medfört ökade hyreskostnader för våra hyresgäster.

Mer information finns i din hyresgästpärm.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J