B

E

A

C

D

G

F

I

H

Lägenhetsunderhåll

Vi renoverar våra fastigheter efter fastställda intervall samt vid behov. Exempel på intervall:
målning / tapetsering av lägenhet vart 10:e år, golvbyte i lägenhet vart 20:e år.

Vill du som hyresgäst renovera själv går detta bra. En förutsättning är att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. I annat fall kan debitering av återställningskostnad vid avflyttning komma att ske. Du bör kontakta oss innan du påbörjar renovering.
 

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J