B

E

A

C

D

G

F

I

H

Katter och hundar

För att boendet i ett flerbostadshus skall fungera måste det finnas ordningsregler som alla boende rättar sig efter.

Du som har katt eller hund är, enligt lag, skyldig att ha tillsyn över den så att den inte orsakar skador eller att sanitär olägenhet uppstår.

Håll katten inomhus eller under uppsikt utomhus. Förse katten med ett elastiskt halsband med uppgift om ägarens namn, adress och telefonnummer eller ID-märk den genom örontatuering.

Sandlådor och lekplatser är ingen plats för en katt. De ska heller inte tillåtas ströva omkring fritt och lägga sig i grannarnas trädgårdsmöbler eller gå in i deras lägenheter. Fritt strövande katter hör inte hemma i våra bostadsområden.

Hundar ska hållas kopplade och under uppsikt. Ta med en plastpåse när du rastar hunden och plocka upp efter den.

Tänk på grannsämjan, den betyder mycket för trivseln.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J