B

E

A

C

D

G

F

I

H

Snöskottning

I vissa områden gäller följande för hyresgäster som hyr lägenhet med tillhörande trädgård/täppa:
Hyresgästen åtar sig att själv svara för renhållning, snöskottning och sandning avseende tomtdel som tillhör lägenheten.

I de fall hyresgästen inte vill utföra ovannämnda åtagande erbjuder sig Vidingehem att ombesörja dessa arbeten mot ersättning. 


På ditt hyreskontrakt med ev bilagor ser du vad som gäller för din lägenhet.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J