B

E

A

C

D

G

F

I

H

Hyresinbetalning

Hyran skall vara betald före inflyttning till ny lägenhet. Därefter betalas hyran alltid i förskott, senast sista vardagen före varje ny månads början.

Vid eventuell försening skickas inkassokrav från Intrum Justitia och om hyran trots det inte betalas skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten med begäran om betalningsföreläggande och avhysning. Vid försenad betalning tillkommer inkassoavgift med f n 180 kronor och om ärendet överlämnas till Kronofogdemyndigheten får hyresgästen ersätta hyresvärdens kostnader för den juridiska handläggningen med f n 640 kronor. Dröjsmålsränta debiteras också.

Vidingehem skickar inga betalningspåminnelser och att hyresavin inte kommit fram är ingen giltig anledning till betalningsförsening.

Vid upprepade sena hyresbetalningar kan du bli uppsagd och tvingas flytta.

Har du fått ett krav från Intrum Justitia är det till dem du ska vända dig med frågor om kravet. Du når dem på tfn 08-616 77 20. Deras öppettider är måndag-torsdag kl 08.00-18.00,fredag kl 08.00-17.00. Obetald skuld enligt kravbrev ska alltid betalas till Intrum Justitia enligt information på det brev du fått från dem.
 

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J