B

E

A

C

D

G

F

I

H

Trädgårdsskötsel

I vissa områden gäller följande för hyresgäster som hyr lägenhet med tillhörande trädgård/täppa:
Hyresgästen åtar sig att själv svara för renhållning, snöskottning och sandning samt gräsklippning och skötsel av planteringsytor avseende tomtdel som tillhör lägenheten.

Beskärning och komplettering av växtmaterial, som hyresvärden planterat, ska utföras av denne. Hyresgästen svarar för borttransport av allt trädgårdsavfall.

I de fall hyresgästen inte vill utföra ovannämnda åtagande erbjuder sig Vidingehem att ombesörja dessa arbeten mot ersättning. 


På ditt hyreskontrakt och ev bilagor ser du vad som gäller för din lägenhet.
 

 

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J