B

E

A

C

D

G

F

I

H

Avflyttning

När du skall flytta från din lägenhet gäller följande:

  • Kontakta oss senast två veckor före avflyttning från den lägenheten du hyr och beställ tid för lägenhetsbesiktning.
  • Besiktningen utförs sedan på överenskommen tid. Före lägenhetsbesiktningen ska lägenheten vara utrymd och välstädad. Skador som uppkommit under hyrestiden och som inte kan anses som normal förslitning debiteras hyresgästen. För mer information se under rubriken Besiktning av lägenhet.
  • Du ska ha lämnat lägenheten senast kl 12.00 den dag som gäller som avflyttningsdag enligt uppsägningen. Infaller den 1:e på en helgdag är det nästkommande vardag kl 12.00 som gäller för avflyttning.
  • Här kan du läsa mer 

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J