B

E

A

C

D

G

F

I

H

Avfall / Sophantering

Vidingehem har byggt miljöhus för källsortering i de flesta bostadsområden. Källsorteringen innebär att hyresgästerna får gå ut till miljöhusen med sitt avfall där det sorteras i upp till åtta olika fraktioner.

I din hyresgästpärm ser du vad som gäller för ditt område. Där finns också information om hur du källsorterar. Denna information finns även i miljöhuset.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J