B

E

A

C

D

G

F

I

H

Autogiro, inbetalning av hyran

För att underlätta hyresinbetalningen för våra hyresgäster erbjuder vi hyresinbetalning via autogiro. Denna tjänst är kostnadsfri. Hyran dras från ditt bankkonto på förfallodagen och blir betalad i rätt tid.

Hör av dig till oss så skickar vi en blankett för medgivande som du fyller i och returnerar. Vi meddelar sedan när betalning via autogiro kommer att ske.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J