B

E

A

C

D

G

F

I

H

Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand utan Vidingehems godkännande. Du kan få hyra ut din lägenhet i andra hand om du ska studera eller arbeta tillfälligt på annan ort. Längre utlandsvistelse kan också vara skäl för andrahandsupplåtelse. En skriftlig ansökan skall lämnas till vårt kontor i Rottne där du anger:

  • Varför du skall hyra ut lägenheten
  • Tidsperiod (till exempel 070701—080630)
  • Vem som ska bo i lägenheten under tiden
  • Namn och personnr på den som ska hyra lägenheten

Lämna, samtidigt med ansökan en kopia på antagningsbeskedet eller anställningsintyget.

Vi vill dock göra dig uppmärksam på att den som hyr ut en lägenhet i andra hand är ansvarig för:

  • Att den nya hyresgästen betalar hyran annars får kontraktsinnehavaren själv betala hyran
  • Att de regler som gäller för våra hyresgäster enligt hyreskontraktet och hyreslagen följs

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J